17.05.2018 11:55 Wiek: 9 days
Kategoria: Informacje bieżące, Imprezy, Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie najlepsza w województwie!


15 maja na Starym Mieście w Olsztynie wręczono Literacką Nagrodę Warmii i Mazur "Wawrzyn 2017" oraz przyznano tytuł "Bibliotheca Bona Dekady", aby wyróżnić najlepszą bibliotekę ostatnich 10 lat. Wawrzyn 2017 trafił do Jakuba Żulczyka, popularnego pisarza młodego pokolenia, pochodzącego z sąsiedniej Nidzicy zaś tytuł najlepiej funkcjonującej biblioteki w województwie warmińsko-mazurskim otrzymała Biblioteka Publiczna w Działdowie.

 

 

Nagrodę przedstawicielom naszego miasta, Burmistrzowi Grzegorzowi Mrowińskiemu oraz paniom dyrektor Biblioteki -Ewie Sotomskiej i Justynie Lytvyn wręczali Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marek Gustaw Brzezin oraz dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie-Andrzej Marcinkiewicz. Nasza Biblioteka otrzymała nie tylko dyplom i wyrazy uznania dla prowadzonej działalności, lecz także nagrodę rzeczową - iPad'a.

 

 

Nasza działdowska Biblioteka wygrała dzięki temu, że uzyskała wysoki w skali województwa wzrost wyników czytelnictwa w latach 2008-2017, wykazała się wyczuleniem na potrzeby czytelnicze i informacyjne wszystkich grup wiekowych, prezentowała wysoką jakość i różnorodność podejmowanych działań, staranny dobór partnerów do współpracy, umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych, uczestniczyła także w ogólnopolskich projektach, tj. Dyskusyjny Klub Książki (w tym Dyskusyjny Klub w areszcie śledczym), realizaowała autorskie projekty. Nastąpiła również poprawa infrastruktury bibliotecznej (budynek adaptowany i rozbudowany przez miasto na potrzeby biblioteki w ramach projektu rewitalizacji budynków wraz z otoczeniem).

 

 

Gratulujemy pp. Ewie Sotomskiej, Justynie Lytvyn, pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie oraz wszystkim samorządowcom, którzy przyczynili się do sukcesu Biblioteki.