16.03.2018 13:15 Wiek: 36 days
Kategoria: Informacje bieżące, Sport

Spotkanie Miejskiego Klubu Sportowego "Działdowo"


Pierwsze, założycielskie zebranie Miejskiego Klubu Sportowego odbyło się 12 marca i cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Przybyło aż 51 osób, chętnych do dbania o rozwój działalności sportowej i propagowania aktywności fizycznej w naszym mieście. Przewodniczącym zebrania był Burmistrz Miasta Działdowo-Grzegorz Mrowiński.

 

Podczas spotkania podjęto jednogłośną decyzję o konieczności założenia stowarzyszenia pn. Miejski Klub Sportowy "Działdowo". Członkami-założycielami organizacji zostało 42 uczestników obrad. Poza powołaniem Klubu uchwalono także regulamin stowarzyszenia.

 

Porządek zebrania przewidywał również możliwość wymiany myśli uczestniczących. Zaproponowano, aby w strukturze Klubu pojawiły się dwie drużyny-juniorów i seniorów. Jednak o strukturze i sposobach działania Klubu definitywne decyzje podejmować będzie Zarząd stowarzyszenia, który zostanie wybrany podczas kolejnego spotkania-19 marca 2018r. o godz. 16:00 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z Uchwałami podjętymi na spotkaniu. Ponadto, dla osób zainteresowanych członkostwem, zamieszczamy Deklarację Członkowską.