23.10.2017 16:31 Wiek: 241 days
Kategoria: Inwestycje, Termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida

Środki unijne na remont przychodni lekarskiej przy ul. Norwida

W dniu 29 września 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina-Miasto Działdowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 526 118,36 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 - "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych" na realizację projektu pt. "Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida".


Konkurs został ogłoszony 30 grudnia 2016 r. Zostało w nim złożonych 100 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 211 108 941,27 zł. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła 172 687 268,80 zł. Od początku wiedzieliśmy, że konkurs jest trudny - mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński. Kryteria merytoryczne oraz duża konkurencja spowodowały że, zbytnio nie nastawialiśmy się na powodzenie w ubieganiu się o dofinansowanie. Jednak stan budynku, w którym mieści się przychodnia wymagał przeprowadzenia kompleksowego remontu. Dlatego też podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac przed ogłoszeniem wyników konkursu. Ogłosiliśmy przetarg i wybraliśmy Wykonawcę - firmę LUXCOM Mateusz Ruczyński. W dniu 19 lipca 2017 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Obecnie inwestycja jest realizowana.

 

W ramach projektu zaplanowano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, szpachlowanie, malowanie, remont łazienek, demontaż istniejącego styropianu na ścianach zewnętrznych, prace dociepleniowe stropodachu, ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych, wykonanie odcinkowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów,  remont kominów, renowację rynien i rur spustowych, modernizację instalacji wodociągowej, montaż kolektora słonecznego, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą balustrad, wykonanie opaski wokół budynku, remont schodów i wymianę skrzynek osłonowych instalacji zewnętrznych. Dzięki realizacji inwestycji, budynek zyska nowe oblicze, co mnie bardzo cieszy, gdyż mieszkańcy Działdowa zasługują na zapewnienie im odpowiednich warunków podczas korzystania z usług medycznych. Przyznane dofinansowanie było dla nas niemałą niespodziankę, bowiem projekt Gminy-Miasto Działdowo kolejny raz znalazł się wśród zwycięskich 57 projektów - dodaje Burmistrz.