18.04.2017 08:16 Wiek: 1 year
Kategoria: Inwestycje

Ruszyła przebudowa reprezentacyjnych ulic Działdowa

Z początkiem kwietnia w Działowie ruszyła inwestycja przebudowy ulic Skłodowskiej-Curie, Chopina, Grunwaldzka. Podpisana 4 kwietnia umowa z wykonawcą określa termin zakończenia prac na sierpień 2017 r. Na realizację tej inwestycji Gmina - Miasto Działdowo pozyskała ponad dwa i pół miliona złotych ze środków budżetu państwa.


Dotacje celowe w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" edycja 2017 przyznawane były na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności sieci transportowej w wymiarze lokalnym. W ramach tegorocznego naboru, gminy z terenu naszego województwa złożyły 50 wniosków. Projekt Gminy - Miasto Działdowo otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 598 765,00 zł, co stanowi 49,28% całości kosztów inwestycji (5 273 625,00 zł).

Poprawa wyglądu i bezpieczeństwa

Remontowane odcinki ulic mają istotne znaczenie dla wizerunku naszego miasta oraz bezpieczeństwa w komunikacji drogowej. Stworzenie dogodnego dojazdu jest kluczowe ze względu na funkcjonujący układ komunikacyjny oraz umiejscowienie ważnych elementów infrastruktury miasta. O konieczności przeprowadzenia inwestycji na wymienionych ulicach bezspornie przekonywał również stan ich nawierzchni.

Przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie zlokalizowane są dworce PKP i PKS. Korzystają z nich na co dzień nie tylko mieszkańcy i osoby z pobliskich miejscowości dojeżdżające do pracy, szkoły, czy instytucji publicznych, ale również turyści oraz osoby przejezdne. Przy ul. Skłodowskiej swoje siedziby mają także: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Poczta Polska, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla osób niepełnosprawnych oraz Urząd Skarbowy.

Po wybudowaniu wiaduktu na ul. Lidzbarskiej, cały ruch z ul. Skłodowskiej w obrębie dworców, z uwagi na brak możliwości wjazdu w ul. Lidzbarską i Małłka, odbywa się ul. Chopina i dalej ul. Grunwaldzką, przy których mieszczą się kolejne ważne instytucje (tj. Powiatowy Urząd Pracy, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zespół Szkół Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 1, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, Straż Miejska oraz Komenda Powiatowa Policji). W istniejącym układzie komunikacyjnym ul. Grunwaldzka łączy się także bezpośrednio z dwiema drogami wojewódzkimi, nr 544 i 542. Wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego zlokalizowane są przedsiębiorstwa, zakłady pracy oraz obiekty handlowe. Stworzenie dogodnego dojazdu do wszystkich tych miejsc będzie miało wpływ na poziom świadczonych usług i ogólny komfort życia mieszkańców.

Nowe stare ulice

W ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie, Chopina, Grunwaldzkiej wraz z infrastrukturą techniczną" dokonana zostanie modernizacja nawierzchni ulic, wymiana krawężników, budowa chodników, zjazdów, zatok postojowych i parkingów, w tym parkingu dla rowerów. Projekt obejmuje wymianę infrastruktury technicznej: sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia na energooszczędne LED. Powstanie także kolejny, obszerny fragment ścieżki rowerowej, od skrzyżowania ulic Pocztowej i Skłodowskiej, przez ulicę Chopina, do połączenia ulicy Grunwaldzkiej z drogą wojewódzką 542 prowadzącą w kierunku Rychnowa.

Program realizowany krok po kroku

Realizowana przebudowa stanowi kolejny etap utworzenia w Działdowie sieci bezpiecznej i przyjaznej użytkownikom infrastruktury transportowej. W roku 2016 przebudowana została ul. M. Skłodowskiej-Curie na odcinku od Pl. 1-ego Maja do ul. Pocztowej. Był to pierwszy etap prac, którego realizacja umożliwiła teraz Gminie - Miasto Działdowo wnioskowanie o środki zewnętrzne.

Na ogólny efekt składają się również inwestycje prowadzone w ostatnich latach na terenie miasta nie tylko przez Urząd Miasta, ale również przez PKP i Wojewódzki Zarząd Dróg. Przebudowana została linia kolejowa Warszawa - Gdańsk oraz dworzec kolejowy. Gruntownie zmodernizowano dwie drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto tj. 544 i 545, a remont trzeciej z nich - 542, zaplanowano na lata 2017 - 2018. Inwestycje te stworzyły szkielet, na bazie którego miasto samo wypracowuje teraz jednolitą infrastrukturę drogową.