10.03.2017 12:43 Wiek: 1 year
Kategoria: Inwestycje

Działdowo podwójnie wyróżnione w prestiżowych rankingach

27 lutego 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się wojewódzka gala podsumowująca XIII edycję rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. W tym prestiżowym konkursie wśród gmin powiatu działdowskiego nagrodzona została tylko Gmina Miasto Działdowo, której burmistrz Grzegorz Mrowiński odebrał aż dwa wyróżnienia.


Zrównoważony rozwój


Badania nad zrównoważonym rozwojem gmin są prowadzone od wielu lat, a wskaźniki, na podstawie których są opracowywane rankingi obejmują trzynaście lat (2003-2015). Pomysłodawcą i autorem badań jest prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne, wydatki na transport i łączność, liczba osób pracujących, liczba podmiotów gospodarczych, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych czy odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Relatywnie długi przedział czasu oraz objęcie badaniami wszystkich gmin w Polsce podnosi wartość opracowywanych rankingów, których wyniki prezentowane są z podziałem na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie i powiaty grodzkie.

 

 


Wśród najlepszych

 

 


W rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za 2015 rok na 16 gmin miejskich i 2 powiaty grodzkie województwa warmińsko-mazurskiego Gmina - Miasto Działdowo została sklasyfikowana na 5 miejscu.
To bardzo duży sukces. Awansowaliśmy do wojewódzkiej ekstraklasy. Za nami zostało wiele większych i wydawałoby się prężniejszych miast, jak chociażby Elbląg. Zaskoczenie jest tym większe, że pierwszy okres mojej kadencji to głównie opracowywanie dokumentacji projektowych. Po poprzedniku odziedziczyłem puste szafy. W bardzo krótkim okresie czasu wykonaliśmy dziesiątki projektów, dzięki czemu obecnie realizujemy wiele inwestycji i z powodzeniem staramy się o środki zewnętrzne - mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński.

 

 


W klasyfikacji ogólnopolskiej wśród 238 gmin miejskich Gmina Miasto Działdowo awansowała ze 118 miejsca na 101. Sąsiedni Lidzbark sklasyfikowano na 464 miejscu na 611 gmin miejsko-wiejskich. Wśród 1563 gmin wiejskich najwyżej sklasyfikowano Płośnicę - 797 miejsce, następnie Iłowo-Osadę - 841, Rybno - 991 i Gminę Działdowo - 1130.

 

 


Drudzy w województwie

 

 


W kolejnym rankingu postanowiono wyróżnić te gminy, które odnotowały największą dynamikę liczby osób pracujących w gminach. Z punktu widzenia mieszkańców poszczególnych wspólnot to najważniejszy ranking. Pokazuje on aktywność zawodową społeczeństwa. Od lat pierwsze miejsce zajmowała Lubawa z potężnym zakładem Szynaka Meble. W tym roku nie było inaczej. Kolejnym miastem mogącym poszczycić największą liczbą osób pracujących na 1000 mieszkańców w 2015 roku jest... Działdowo.
Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Za nami zostały Lidzbark Warmiński, Elbląg, Olsztyn, Ełk, Iława, Ostróda. Podjęliśmy szereg działań pobudzających rozwój przedsiębiorczości. Zamroziliśmy podatek od nieruchomości, zwalniamy z podatku powstające hale przemysłowe i magazyny, uporządkowaliśmy działki pod nowe inwestycje i wybudowaliśmy ul. Przemysłową w celu nadania terenom nowych funkcji gospodarczych. Obecnie funkcjonuje tu już Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Ludzie znajdują zatrudnienie, spada bezrobocie. Twarde liczby oparte na naukowej analizie prof. Eugeniusza Sobczaka to najlepszy wskaźnik. Ten wspaniały sukces dedykuję moim przeciwnikom politycznym, którzy próbują zakrzyczeć rzeczywistość - mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński.

 

 


Wyróżnionym gminom certyfikaty wręczali Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin i pomysłodawca rankingu prof. Eugeniusz Sobczak, którzy podkreślali, że celem konkursu jest ukazanie oddziaływania władz lokalnych na gospodarkę i roli samorządu w kreowaniu pożądanych kierunków prowadzenia działalności gospodarczej w gminach i miastach.