18.01.2017 13:00 Wiek: 1 year
Kategoria: Kultura, Imprezy

Ksiądz Henryk Jędrzyński oraz Monika i Karol Kuśmirczuk tegorocznymi laureatami nagród Katarzynki

Wczorajszego wieczoru, 17 stycznia, podczas XXI Gali Katarzynki 2017, poznaliśmy kolejne osoby nagrodzone statuetkami św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Otrzymali je: Ksiądz Kanonik Henryk Jędrzyński, wieloletni proboszcz parafii p w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Monika i Karol Kuśmirczuk, przedsiębiorcy z Działdowa, prowadzący szeroką działalność charytatywną.


Gala Katarzynek, najważniejszego lokalnego wyróżnienia, odbywa się co roku w rocznicę przyłączenia Działdowa do Polski. Podczas 20-letniej historii tego wyróżnienia otrzymały je 72 osoby, które  swoją codzienną pracą i działalnością społeczną zasłużyły się naszemu miastu oraz lokalnej społeczności.

W tym roku przyznano dwie statuetki Katarzynki. Otrzymali je: Ksiądz Kanonik Henryk Jędrzyński oraz Monika i Karol Kuśmirczuk. Nagrodzeni ze wzruszeniem przyjmowali statuetki z rąk Burmistrza Miasta Grzegorza Mrowińskiego. Bardzo emocjonalnie i serdecznie wypowiadali się o Działdowie, mieście z którym związali istotną część swojego życia.

Tegoroczną Galę uświetnił koncert Ani Dąbrowskiej. Wokalistka przyjechała do Działdowa w ramach trasy promującej jej najnowszą płytę "Dla naiwnych marzycieli". Publiczność działdowska ciepło i z entuzjazmem przyjęła występ Ani, znakomicie bawiąc się podczas koncertu.


Ksiądz Kanonik Henryk Jędrzyński
Z Działdowem związany od 1987 roku. Przez 28 lat, dzień po dniu, dzielił radości i troski parafian, pomagał i rozwiązywał problemy, doradzał przy podejmowaniu ważnych decyzji, a przede wszystkim obdarzał wieloma sakramentami świętymi i darami płynącymi z nauki ewangelii. Włożył wiele pracy, serca i zdrowia w otoczenie i wygląd Świątyni, tak aby były one coraz piękniejsze.

Jego zaangażowanie w krzewieniu postaw patriotycznych oraz osobisty udział w rocznicowych obchodach, ważnych dla Polski i naszej lokalnej społeczności, były i są przykładem. Jako duszpasterz potrafił z otwartym sercem wspierać wiernych w trudnych czasach transformacji ustrojowej. Jako miłośnik muzyki doceniał i chętnie przyjmował artystów w swoim Kościele.

 


Był pierwszym proboszczem, odzyskanego po wiekach dla parafii rzymskokatolickiej, Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Pozyskawszy zaufanie wiernych, którzy  wspierali jego działania, doprowadził do odbudowy zdewastowanych organów, które na nowo zabrzmiały w Kościele jesienią 1997 roku. Z jego inicjatywy zakupiono dwa nowe dzwony na kościelną wieżę imienia św. Maksymiliana Kolbego oraz św. Jadwigi Królowej, przeprowadzono remont dachu świątyni, wymieniono posadzkę wewnątrz Kościoła na marmurową i uporządkowano teren wokół Kościoła.

 


Dbając o rozwój duchowy wiernych parafii, otworzył w bocznej części Kościoła Kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu, umieścił przy ołtarzu kościelnym wierną kopię obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz wprowadził do niego relikwie Świętego Jana Pawła II.

 


W swojej pracy i posłudze widział drugiego człowieka, słuchaliśmy jego słów z zaciekawieniem i entuzjazmem.

 


Monika i Karol Kuśmirczuk
W swojej codziennej pracy dostrzegają drugiego człowieka, niosąc mu pomoc i wsparcie. Ich zawodowa misja to społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie, której podejmują liczne inicjatywy dobroczynne i działania na rzecz lokalnej społeczności. Ich osobista i życiowa misja to dawanie z siebie jak najwięcej, tam gdzie radość zagląda zbyt rzadko. Od kilku lat angażują się w działania na rzecz rozwoju i funkcjonowania działdowskiego Hufca ZHP. Zaangażowanie to oraz wielokrotne wsparcie rzeczowe i finansowe zostały dwukrotnie nagrodzone:

1. W 2013 SREBRNĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA.
2. W 2015 BRĄZOWA ODZNAKĄ  ZASŁUŻONYCH DLA CHORĄGWI WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Otaczają finansowym i rzeczowym patronatem placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwane potocznie "Domami Dziecka".  Udzielają wsparcia rodzinom powiatu działdowskiego,  które ucierpiały na skutek nierównej walki z żywiołami i przeciwnościami losu.

Osobiście angażują się w lokalne wydarzenia sportowe, a także finansowo i rzeczowo wspierają kulturalne inicjatyw w mieście: Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Hoffer SuperHit Festival, Festyn Dzień Dziecka, festyny rodzinne, koncerty itp.

Udzielają finansowego i rzeczowego wsparcia działdowskim instytucjom i organizacjom takim jak:  Działdowskie Centrum Caritas, lokalne parafie, przedszkola, szkoły, kluby sportowe, szkolne drużyny sportowe.  

Od 2008 r. do dziś zatrudnienie oraz możliwość zawodowego rozwoju i szkoleń w firmie w Działdowie znalazło łącznie blisko 200 osób.

 


Poprzez przyjęcie nazwy Muszkieterowie przedsiębiorcy zobowiązali się do odwoływania się w swoich działaniach do rycerskiego etosu, wzywającego do czynów szlachetnych i dobrych. Dlatego też Muszkieterowie są obecni nie tylko na rynku ekonomicznym, kierującym się twardymi prawami, ale także w życiu tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los.

 


Muszkieterów łączy nie tylko wspólna działalność handlowa, ale także kodeks zasad etycznych oraz filozofia, której najważniejsza myśl brzmi "nie ma większego bogactwa niż człowiek". Realizację tej idei nasi Laureaci wcielają w życie poprzez współtworzenie: konwoju Muszkieterów, zbiórkę krwi, wakacje z Muszkieterami, koncerty i przedstawienia teatralne dla najmłodszych, a także współpracując z innymi podmiotami przy budowie placów zabaw.

 


To ludzie, na których można polegać. Mają wielkie serce i potrzebę niesienia pomocy innym, a przy tym wszystkim są niebywale skromni.